Praktische informatie

 

Klacht of Compliment

Tressan doet haar best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Ben je tevreden over mijn dienstverlening en wil je dat laten weten? Dat kan hier.
Ook tips en opmerkingen zijn meer dan welkom!

Indien de begeleiding niet zo verloopt als je verwacht hoor ik dat natuurlijk graag zo snel mogelijk. Tressan is via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg aangesloten bij Quasir, een door de overheid erkende geschillencommissie van Stichting Zorggeschil. Lidmaatschap nummer: 7005026851. Wanneer we er samen niet uitkomen kun je je wenden tot de commissie van de beroepsvereniging:  de commissie van de beroepsvereniging.


In & uitsluitingscriteria Tressan

Praktijk Tressan is geschikt voor alle hulpvragen mbt gezinsbegeleiding / opvoeden van kinderen tussen de 0 en 18 jaar.
Er is minimaal 1 kind jonger dan 18 jaar in het gezin. De begeleiding is systemisch. Probleemgedrag wordt benadert als reactie op de dynamiek binnen het gezinssysteem als geheel en nooit op zichzelf staat. De oplossing voor problemen wordt gezocht en gevonden in en door het gezin zelf. De handvatten in de benadering en begeleiding van gezinnen zijn gestructureerd en liggen op het gebied van emoties en relaties. Tressan gaat uit gaat uit van de kracht van het gezin, met inachtneming van het probleem dat speelt. De ondersteuning is vraag- en oplossingsgericht, en gericht op een actieve houding van ouder(s) (en kind) 

Algemene uitsluitingscriteria

Tressan is niet gespecialiseerd in begeleiding bij onderstaande hulpvragen:

  • Kinderen met psychosen;

  • Diagnostiek; (Let op; Tressan is wél gespecialiseerd in hooggevoeligheid)

  • Kinderen met problematiek waarvoor opname is vereist;

  • Ouders die geen mogelijkheid hebben tot potentiele groei mbt zelfreflectie en een proactieve houding, of onvoldoende in staat tot eigen regievoering;

  • Ouders en of kind met een lager dan gemiddelde intelligentie

  • Verder is het ter beoordeling aan de zorgverlener of de hulpvraag binnen de mogelijkheden van de gezinsbegeleiding valt.

 Bij twijfel neem gerust contact op met Tressan.


Privacyregelement

In het privacyreglement is vastgelegd hoe we met jou gegevens omgaan.
Meer informatie in deze bijlage (pdf).


Meldcode huiselijk geweld

Tressan werkt volgens de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Meer informatie in deze bijlage (pdf).